Gwoup


Gwoup
Plizyè an menm tan. Rasanbleman, reyinyon plizyè moun.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Sosyete — Gwoup moun ki antann yo pou yo viv ansanm; konsa yo fè lwa pou esplike dwa avèk devwa shak moun. Shak moun fèt pou konnen kijan pou yo konpòte yo pou pyès moun pa anniye moun ki ap viv sou kote yo. Kapab gen plizyè sosyete nan yon peyi, men… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Taksi — Yon vwati piblik ki pran pasaje yon kote epi ale depoze yo yon lòt kote epi yo peye shofè a kòb. Gen de gwoup taksi: yon gwoup pote yon sèl moun ou byen plizyè moun ki konnen yonn avèk lòt e lòt gwoup la pote plizyè moun menmsi yonn pa konnen lòt …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Minorite — Yon ti gwoup tankou mil moun konsa nan yon gwo gwoup tankou sis milyon moun konsa nan yon sosyete. Yon gwo gwoup moun nan yon sosyete ki pa gen pyès dwa paske yon ti gwoup moun nan menm sosyete sa a kontwole e abize tout rès moun nan sosyete a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Aristokrat — Nenpòt moun ki nan yon aristokrasi. Moun ki espere rantre nan aristokrasi e ki kòmanse trete moun nan gwoup pa yo a tankou moun ki gen mwens valè pase yo. Inyoran ki gen lajan. Li difisil pou yon gwoup aristokrat asepte moun nan lòt klas rantre… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekip — Yon gwoup moun ki reyini ansanm pou yo jwe kont yon lòt gwoup moun. Yon gwoup moun ki toujou ansanm …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kiyès — Yon mo entèwogatwa moun mete devan yon mo pou idantifye yon moun, yon bagay nan yon gwoup. Moun toujou itilize kiyès lè yo konnen yo ap shashe idantifye yon moun nan yon gwoup moun. Yon fanmiy mo, Ki, pou idantifye yon bagay nan yon gwoup …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Lagè — Yon moman lè de gwoup politik, de gwoup militè ap goumen. Gè. Lè de diferan gwoup ap goumen, anpil moun ki pa nan gè a, timoun avèk fanm, kapab mouri tou …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Militè — Plizyè òganizasyon leta nan yon peyi ki regle afè sekirite avèk pwoteksyon moun e mete lòd. Gen òganizasyon tankou Polis ki mete lòd nan vil andedan yon peyi. Lame ki siveye fontyè yon peyi kont envazyon lòt peyi. Si gen lagè, se lame ki ale nan… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pwonon — Yon mo moun itilize pou ranplase non yon moun lè yo ap pale ou byen lè yo ap ekri pou evite repete menm non an plizyè fwa. Mo moun mete devan lòt mo pou fè konprann ki moun ki ap aji. Men ki pwonon ki genyen nan lang Kreyòl la: Mwen, pou moun ki… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Vèb — Anpil mo nan yon lang moun kapab mete pwonon devan yo pou fè konnen ki moun ki ap fè sa mo a vle di a. Men tout fason yon moun kapab itilize yon vèb tankou, Fè. Yon moun ki ap pale de tèt li kapab di: Mwen fè… Yon moun ki ap pale avèk yon lòt… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl